Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 20 juni 2024
Ingangsdatum 20 juni 2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Studio Silento

Mozartsingel 67,
Noord-Brabant 5216GB
Nederland

e-mail: ilonka@studiosilento.nl
telefoon: +316 519 357 00

met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://www.studiosilento.nl). (de dienst). Door de Dienst te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit privacy beleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacy beleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacy beleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen nadat het herziene Beleid in de Dienst is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene privacy beleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

Marketing/Promotie

Als we uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en vervolgens alleen voor de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn om anders te doen door wet.

Jouw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een ​​klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op ilonka@studiosilento.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.

Cookies

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. U doet dit op eigen risico.

Klacht / Functionaris Gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Studio Silento, Mozartsingel 67, e-mail: ilonka@studiosilento.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.